Πλεονεκτήματα και δυνατότητες του Memotoo


Memotoo Cloud
με Memotoo:


Συγχρονισμός Συγχρονίστε τα δεδομένα σας με το κινητό σας τηλέφωνο

After each synchronization your mobile phone and Memotoo will have the same data!


Συγχρονισμός Συγχρονισμός Google, Facebook, Outlook, ...

Συγχρονισμός Google, Facebook, Outlook, ...

 
Οι Λογαριασμοί Μου Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Access all your e-mail in a single page from Google, Yahoo, Hotmail, ...!
Access all your e-mail in a single page from Google, Yahoo, Hotmail, ...!Στο κινητό σας τηλέφωνο
GmailOutlook.com / Hotmail / MSNYahoo! Mail...

see where you friends live and how to get to your clients, ...
 

Δείτε τα δεδομένα σας στο κινητό σας τηλέφωνο Δείτε τα δεδομένα σας στο κινητό σας τηλέφωνο

Go to the address below with the browser of your mobile phone, log in, and view your data (address book, calendar, tasks, notes and bookmarks)!


Server location: m.memotoo.com Mobile


Προσθέστε την μηχανή αναζήτησης του Memotoo στον περιηγητή σας διαδικτύου
Προσθέστε την μηχανή αναζήτησης του Memotoo στον περιηγητή σας διαδικτύου


WebFolder - WebDavΠρόσβαση στα αρχεία σας μέσω Διαδικτυακού Φακέλου
Vitual drive / Web Folder


Πρόσβαση στις επαφές σας μέσω καταλόγου LDAP
With Mozilla Thunderbird you can access your Memotoo
contacts directly when you start typing an e-mail address:
Πρόσβαση στις επαφές σας μέσω καταλόγου LDAP
» Mozilla Thunderbird will show suggested e-mail addresses stored in Memotoo!

How to set it up:
 • Go to "Options" in the "Tools" menu

 • In "Composition" check the "Directory Server" box and click "Edit Directories..."
  ldapThunderbird1
 • Next add the directory server (complete with settings below)
  ldapThunderbird2
  LDAP directory address / Hostname ldap.memotoo.com
  Port number 389
  Base name / Base DN
  You must log in to see the base name
 • To test if it's OK write a new e-mail, start typing the beginning of a name or e-mail address of one of your contacts in the "To:" field and wait until Thunderbird shows a list of suggested contacts (this could take few seconds).
  Πρόσβαση στις επαφές σας μέσω καταλόγου LDAP
  If the text that you typed becomes red it means Thunderbird cannot connect to Memotoo: check your configuration in "Account Settings ..." with the image below:
  ldapThunderbird3Import, export and sync your personal data in many formats

Memotoo is a online backup too » don't lose your personal
data after a "system crash", they will always be here into Memotoo

Εγγραφή Δοκιμαστική χρήση

© 2001-2019 Memotoo - Όροι και Προϋποθέσεις - Πολιτική Απορρήτου