Δυνατότητες » Συγχρονισμός Google, Facebook, Outlook, ...

Memotoo allows you to sync your data (contacts, calendar, tasks, ...) with phones (iPhone, Android, Samsung, ...) and tablets (iPad, Android, Windows 8 / 10, ...), but also a multitude of websites and software as shown in the list below.
Some examples of sync:
  • sync contacts of your Gmail, Yahoo, Outlook.com mailbox between them through Memotoo
  • sync many Gmail accounts to do a multiple sync of your contacts Περισσότερες πληροφορίεςLink
  • find your contacts Facebook, LinkedIn, Twitter, ... in Outlook, Gmail, Thunderbird, ... ExampleLink
  • ...
Just try it!
List of all websites and software compatible

© 2001-2018 Memotoo - Όροι και Προϋποθέσεις - Πολιτική Απορρήτου