Ιστορικό συγχρονισμού

Below you can find information about data that has been synced through the SyncML, CardDAV, CalDAV, ActiveSync, Exchange, ... protocol (Περισσότερες πληροφορίες).
To do this select the device with which you have synced your data.infoNo synchronization log available ...

Εγγραφή Δοκιμαστική χρήση