Memotoo synkronisera allt du vill !

Sök
Synchronization possible:
Min Adressbok Kontakterok
Min Kalender Calendar / eventsok
Min Att göra lista Tasksok

 eller  eller 
Synchronization possible: Min AdressbokKontakter & Min KalenderCalendar / events & Min Att göra listaTasks
1 Go to Settings
exchangeWindowsMobile1   exchangeWindowsMobile2

2 Select Email & Accounts
exchangeWindowsMobile3

3 Select Add an Account
exchangeWindowsMobile4

4 Select Advanced setup
exchangeWindowsMobile5

5 Configure it with these settings:
Email address:yourLogin@exchange.memotoo.com
Password:Your password

6 Select Exchange ActiveSync

7 Configure it with these settings:
exchangeWindowsMobile6
Domain:memotoo.com
Server:exchange.memotoo.com

8 Sync your phone:
Synka
Se även: