Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzi el seu telèfon Huawei U8651 amb Memotoo

Huawei U8651 Huawei
Sincronització possible:
Els meus favorits Favoritsok
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Les meves tasques Tasquesok
Les meves notes Notesok
Els meus SMS SMSok
Els meus documents Fitxers & FotosFotos & VídeosVídeosok
Configuri el seu Huawei U8651 amb:
 o  o  o 
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes & La meva agendaAgenda / esdeveniments & Les meves tasquesTasques &
Les meves notesNotes & Els meus documentsFitxers & FotosFotos & VídeosVídeos
1Descarregar Memotoo sync app
infoYou must install Astrid Tasks (Local download) i OI Notepad app before install Memotoo sync to sync Tasks i Notes

2 Obri Memotoo:
funambolAndroid5

3 Configuri'l amb els següents paràmetres:
funambolAndroid6
USERNAME:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
PASSWORD:La seva contrasenya
infoLa connexió ha estat assegurada amb SSLSSL
Vostè pot definir els noms remots de les bases de dades a sincronitzar a Settings / Advanced / App Internals:
La meva llibreta d'adreces Contacts / Remote name:card
» Sincronitzar alguns grups Memotoo?
La meva agenda Calendar / Remote name:event
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només un període?
Les meves tasques Tasks / Remote name:task
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només les tasques no completades?
infoYou must install Astrid Tasks (Local download) app before install Memotoo sync to sync "Tasks"
Les meves notes Notes / Remote name:note
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
infoYou must install OI Notepad app before install Memotoo sync to sync "Notes"
Els meus documents Files:- només es sincronitzaran els fitxers < 25 MB
- només es sincronitzarà la carpeta "Files" de "Els meus documents"
- les subcarpetes no es sincronitzaran
Fotos Pictures:- només es sincronitzarà la carpeta "Pictures" de "Els meus documents"
- les subcarpetes no es sincronitzaran
Vídeos Videos:- només es sincronitzarà la carpeta "Videos" de "Els meus documents"
- les subcarpetes no es sincronitzaran

4 Sincronitzi el seu telèfon: Sync All
Sincronitzar