Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzar Android amb Memotoo

Configuri el seu Android amb:
 o  o  o 
Sincronització possible: La meva agendaAgenda / esdeveniments
infoAmb aquesta aplicació podrà sincronitzar les categories de l'agenda que desitgi
1Instal·lar amb Play Store al seu Android: CalDAV-Sync
Read it with your smartphone to install this app

2 Obri CalDAV-Sync

3 Cliqui a CalDAV

4 Configuri'l amb els següents paràmetres:
caldavAndroid3
Server name:SSLsync.memotoo.com:443
Username:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Password:La seva contrasenya