Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzar Android amb Memotoo

Configuri el seu Android amb:
 o  o  o 
infoAmb aquesta aplicació podrà sincronitzar les categories de l'agenda que desitgi
1Instal·lar amb Play Store al seu Android: DAVdroid
Read it with your smartphone to install this app

2 Obri DAVdroid

3 Cliqui a +

4 Seleccioni Login with URL and user

5 Configuri'l amb els següents paràmetres:
davdroid1
Base URL:SSLhttps://www.memotoo.com
Username:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Password:La seva contrasenya