Memotoo synkroniser alt du ønsker !

Søk

Synkroniser din telefon HP iPAQ 200 med Memotoo

HP iPAQ 200 HP
Synkronisering mulig:
Mine Bokmerker Bokmerker 
Min Adressebok Kontakterok
Min Kalender Kalender / hendelserok
Mine Gjøremål Gjøremålok
Mine Notater Notaterok
Mine SMS SMS 
Mine Filer Stresskoffertok
Bilder Bilderok

Configure your HP iPAQ 200 with:
 eller  eller  eller 
Synkronisering mulig: Min AdressebokKontakter & Min KalenderKalender / hendelser & Mine GjøremålGjøremål &
Mine NotaterNotater & Mine FilerStresskoffert & BilderBilder
infoThis plugin works only with Windows Mobile 5.x / 6.x » use Microsoft Exchange ActiveSync
1Last ned tillegg:
Pocket PC eller direkte med din telefon: https://www.memotoo.com/s/ppc.cab
eller
SmartPhone eller direkte med din telefon: https://www.memotoo.com/s/sph.cab

2 Installer den
funambolWindowsMobile1

3 Konfigurer den med disse innstillingene:
funambolWindowsMobile2
Server location:http://sync.memotoo.com/syncml
ellerSSLSSL:https://sync.memotoo.com/syncml (SSL problem?)
Username:Ditt brukernavn  Opprett Konto
Password:Ditt passord
funambolWindowsMobile3   funambolWindowsMobile4   funambolWindowsMobile5
Min Adressebok Contacts:card
» Synkroniser visse Memotoo-grupper?
Min Kalender Calendar:scal
» Synkroniser visse Memotoo-kategorier?
» Synkroniser kun en periode?
Mine Gjøremål Tasks:stask
» Synkroniser visse Memotoo-kategorier?
» Bare synkroniser ikke fullførte oppgaver?
Mine Notater Notes:snote
» Synkroniser visse Memotoo-kategorier?
Mine Filer Briefcase:briefcase
- kun filer på < 2 MB vil bli synkronisert
- kun "Briefcase"-mappen fra "Mine Filer" vil bli synkronisert
- undermapper vil ikke bli synkronisert
Bilder Pictures:picture
- kun "Pictures"-mappen fra "Mine Filer" vil bli synkronisert
- undermapper vil ikke bli synkronisert

4 Synkroniser din telefon