Memotoo synkroniser alt du ønsker !

Søk
Windows Phone 7

Synkroniser Windows Phone 7 med Memotoo

Synkronisering mulig:
Min Adressebok Kontakterok
Min Kalender Kalender / hendelserok
Mine Gjøremål Gjøremålok

Synkronisering mulig: Min AdressebokKontakter & Min KalenderKalender / hendelser & Mine GjøremålGjøremål
1 Go to Settings
exchangeWindowsMobile1   exchangeWindowsMobile2

2 Select Email & Accounts
exchangeWindowsMobile3

3 Select Add an Account
exchangeWindowsMobile4

4 Select Advanced setup
exchangeWindowsMobile5

5 Konfigurer den med disse innstillingene:
Email address:yourLogin@exchange.memotoo.com
Password:Ditt passord

6 Select Exchange ActiveSync

7 Konfigurer den med disse innstillingene:
exchangeWindowsMobile6
Domain:memotoo.com
Server:exchange.memotoo.com

8 Synkroniser din telefon:
Synkroniser
Se også: