Memotoo synkroniser alt du ønsker !

Søk

Synkroniser BlackBerry med Memotoo

Synkronisering mulig:
Min Adressebok Kontakterok
Min Kalender Kalender / hendelserok
Mine Gjøremål Gjøremålok
Mine Notater Notaterok
Bilder Bilderok
Configure your BlackBerry with:
 eller 
Synkronisering mulig: Min AdressebokKontakter & Min KalenderKalender / hendelser & Mine GjøremålGjøremål &
Mine NotaterNotater & Mine FilerFiler & BilderBilder & VideoerVideoer
1Last ned tillegg:
 BlackBerry OS 6 or 7 eller https://www.memotoo.com/s/bb6/sync.jad
 BlackBerry OS 4.7 or 5 eller https://www.memotoo.com/s/bb47/sync.jad
 BlackBerry OS 4.5 or 4.6 eller https://www.memotoo.com/s/bb45/sync.jad

2 Open Funambol BlackBerry Sync
funambolBlackberry4

3 Click on Already have an account?
funambolBlackberry5

4 Konfigurer den med disse innstillingene:
funambolBlackberry1
USERNAME:Ditt brukernavn  Opprett Konto
PASSWORD:Ditt passord
SERVER URL:http://sync.memotoo.com/syncml
ellerSSLSSL:https://sync.memotoo.com/syncml (SSL problem?)
funambolBlackberry3   funambolBlackberry2
Min Adressebok Contacts / Remote name:contact
» Synkroniser visse Memotoo-grupper?
Min Kalender Calendar / Remote name:calendar
» Synkroniser visse Memotoo-kategorier?
» Synkroniser kun en periode?
Mine Gjøremål Tasks / Remote name:task
» Synkroniser visse Memotoo-kategorier?
» Bare synkroniser ikke fullførte oppgaver?
Mine Notater Notes / Remote name:note
» Synkroniser visse Memotoo-kategorier?
Mine Filer Files / Remote name:file
- kun filer på < 25 MB vil bli synkronisert
- kun "Files"-mappen fra "Mine Filer" vil bli synkronisert
- undermapper vil ikke bli synkronisert
Bilder Pictures / Remote name:picture
- kun "Pictures"-mappen fra "Mine Filer" vil bli synkronisert
- undermapper vil ikke bli synkronisert
Videoer Videos / Remote name:video
- kun "Videos"-mappen fra "Mine Filer" vil bli synkronisert
- undermapper vil ikke bli synkronisert

5 Synkroniser din telefon
infoSet Forever in Keep appointments in the Calendar app, otherwise your past events will be deleted...
funambolBlackberry6
Synkroniser