Memotoo synkroniser alt du ønsker !

Søk
Configure your Apple iPhone with:
 eller  eller  eller 
Synkronisering mulig: Min AdressebokKontakter & Min KalenderKalender / hendelser /TipsUse CalDAV to synchronize your calendar and tasks
1 Installer med App Store på din iPhone: Synthesis SyncML PRO
   synthesisSyncMLPro1

2 Konfigurer den med disse innstillingene:
synthesisSyncMLPro2   synthesisSyncML3
Server / URL:http://sync.memotoo.com/syncml
ellerSSLSSL:https://sync.memotoo.com/syncml
Server Login / User:Ditt brukernavn  Opprett Konto
Server Login / Password:Ditt passord
synthesisSyncML4   synthesisSyncMLPro3
Min Adressebok Contacts / Server Path:contact
» Synkroniser visse Memotoo-grupper?
Min Kalender Calendar / Server Path:calendar
» Synkroniser visse Memotoo-kategorier?
» Synkroniser kun en periode?

3 Synkroniser din telefon:
Sync