Memotoo synkroniser alt du ønsker !

Søk

Synkroniser Apple iPad med Memotoo

Configure your Apple iPad with:
 eller  eller  eller 
Synkronisering mulig: Min AdressebokKontakter /TipsUse CalDAV to synchronize your calendar and tasks
1 Installer med App Store på din iPad: Synthesis SyncML Lite
   synthesisSyncML1

2 Konfigurer den med disse innstillingene:
synthesisSyncML2   synthesisSyncML3
Server / URL:http://sync.memotoo.com/syncml
ellerSSLSSL:https://sync.memotoo.com/syncml
Server Login / User:Ditt brukernavn  Opprett Konto
Server Login / Password:Ditt passord
synthesisSyncML4
Min Adressebok Contacts / Server Path:contact
» Synkroniser visse Memotoo-grupper?

3 Synkroniser din telefon:
Sync