Memotoo synkroniser alt du ønsker !

Søk

Synkroniser Android med Memotoo

Configure your Android with:
 eller  eller  eller 
Synkronisering mulig: Min AdressebokKontakter & Min KalenderKalender / hendelser & Mine GjøremålGjøremål & Mine NotaterNotater &
Mine BokmerkerBokmerker & Mine FilerFiler & BilderBilder & VideoerVideoer & Mine SMSSMS
1Installer med Play Store på din Android: Synthesis SyncML Client PRO
 or Free trial (30 days for free): https://www.memotoo.com/softs/synthesis_pro.apk (synthesis.ch)
Read it with your smartphone to install this app

2 Installer den
synthesisSyncML7

3 Konfigurer den med disse innstillingene:
synthesisSyncML9   synthesisSyncML6
Server URL:http://sync.memotoo.com/syncml
ellerSSLSSL:https://sync.memotoo.com/syncml
Server Login / Username:Ditt brukernavn  Opprett Konto
Server Login / Password:Ditt passord
synthesisSyncML8
Min Adressebok Contacts / Server Path:contact
» Synkroniser visse Memotoo-grupper?
Min Kalender Calendar / Server Path:calendar
» Synkroniser visse Memotoo-kategorier?
» Synkroniser kun en periode?
Mine Gjøremål Tasks / Server Path:task
» Synkroniser visse Memotoo-kategorier?
» Bare synkroniser ikke fullførte oppgaver?
Mine Notater Notes / Server Path:note
» Synkroniser visse Memotoo-kategorier?
Mine SMS SMS / Server Path:sms
» Synkroniser kun en periode?
Mine Filer Documents:file
Mine Bokmerker Bookmarks:bmark

4 Synkroniser din telefon
Synkroniser