Memotoo synkroniser alt du ønsker !

Søk

Synkroniser Postbox med Memotoo

Synkronisering mulig:
Min Adressebok Kontakterok
Min Kalender Kalender / hendelserok
Mine Gjøremål Gjøremålok
Configure your Postbox with:
 eller  eller 
Synkronisering mulig: Min AdressebokKontakter / Min Kalender&Mine GjøremålUse iCalendar or CalDAV to synchronize your calendar
1 Last ned tillegg ZindusLink

2 I Postbox bruker du menyen "Tools" / "Add-ons", klikk "Install..." (nede til venstre) og velg .xpi-filen lastet ned (Gi filen nytt navn om den ikke har endelsen .xpi)
funambolThunderbird2   funambolThunderbird5

3 Restart Postbox and go to the "Tools" menu to find "Zindus":
zindusThunderbird1

4 Oppgi URL'en til adresseboken på Memotoo:
zindusThunderbird2
Server Url:http://sync.memotoo.com
 eller SSLhttps://sync.memotoo.com
Email address:Ditt brukernavn  Opprett Konto
Use login@host1, login@host2, ... to sync many Thunderbird
Password:Ditt passord
Global Address List (GAL):No

5 Klikk på "Synkroniser":
zindusThunderbird3
infoKontaktgrupper vil ikke bli synkronisert
infoFotoerphotoav dine kontakter kan ikke synkroniseres