Memotoo synkroniser alt du ønsker !

Søk

Synkroniser Mozilla Thunderbird med Memotoo

Synkronisering mulig:
Min Adressebok Kontakterok
Min Kalender Kalender / hendelserok
Mine Gjøremål Gjøremålok
Configure your Mozilla Thunderbird with:
 eller  eller  eller 
Synkronisering mulig: Min AdressebokKontakter / Min Kalender&Mine GjøremålUse iCalendar or CalDAV to synchronize your calendar
1 Last ned tillegg SOGo Connector Thunderbird Link

2 I Mozilla Thunderbird bruker du menyen "Tools" / "Add-ons", klikk "Install..." (nede til venstre) og velg .xpi-filen lastet ned (Gi filen nytt navn om den ikke har endelsen .xpi)
funambolThunderbird2   funambolThunderbird5

3 Start Mozilla Thunderbird om igjen og gå til adresseboken

4 Opprett en ny ekstern adressebok:
sogoThunderbird1

5 Oppgi URL'en til adresseboken på Memotoo:
sogoThunderbird2
URL:
Synkroniser visse Memotoo-grupper?

6 Start Mozilla Thunderbird om igjen og gå til adresseboken

7 Klikk på "Synkroniser":
sogoThunderbird3
infoKontaktgrupper vil ikke bli synkronisert
infoFotoerphotoav dine kontakter kan ikke synkroniseres
infoWhen you start Thunderbird, if SOGo ask you your password everytime, install also SOGo Integrator