Memotoo synchroniseer alles wat je wilt !

Zoeken

Synchroniseren Android met Memotoo

Synchronisatie mogelijk:
Mijn Favorieten Favorietenok
Mijn Adresboek Contactpersonenok
Mijn Agenda Agenda / afsprakenok
Mijn Taken Takenok
Mijn Notities Notitiesok
Mijn SMS SMSok
Mijn Bestanden Bestanden & AfbeeldingenAfbeeldingen & VideobestandenVideobestandenok
Schrijf je Android met:
 of  of  of 
Synchronisatie mogelijk: Mijn AdresboekContactpersonen & Mijn AgendaAgenda / afspraken & Mijn TakenTaken &
Mijn NotitiesNotities & Mijn BestandenBestanden & AfbeeldingenAfbeeldingen & VideobestandenVideobestanden
1Downloaden Memotoo sync app
infoYou must install Astrid Tasks (Local download) en OI Notepad app before install Memotoo sync to sync Tasks en Notes

2 Open Memotoo:
funambolAndroid5

3 Gebruik deze instellingen:
funambolAndroid6
USERNAME:Je gebruikersnaam  Schrijf je in
PASSWORD:Je wachtwoord
infoDe verbinding is beveiligd met SSLSSL
You can define the remote names of the database in Settings / Advanced / App Internals:
Mijn Adresboek Contacts / Remote name:card
» Alleen geselecteerde Memotoo-groepen synchroniseren?
Mijn Agenda Calendar / Remote name:event
» Alleen geselecteerde Memotoo-categorieën synchroniseren?
» Een bepaalde periode synchroniseren?
Mijn Taken Tasks / Remote name:task
» Alleen geselecteerde Memotoo-categorieën synchroniseren?
» Alleen niet-voltooide taken synchroniseren?
infoYou must install Astrid Tasks (Local download) app before install Memotoo sync to sync "Tasks"
Mijn Notities Notes / Remote name:note
» Alleen geselecteerde Memotoo-categorieën synchroniseren?
infoYou must install OI Notepad app before install Memotoo sync to sync "Notes"
Mijn Bestanden Files:- slechts bestanden < 25 MB worden gesynchroniseerd
- slechts bestanden in de "Files" map en "Mijn Bestanden" worden gesynchroniseerd
- submappen worden niet gesynchroniseerd
Afbeeldingen Pictures:- slechts afbeeldingen in de "Pictures" map van "Mijn Bestanden" zullen worden gesynchroniseerd
- submappen worden niet gesynchroniseerd
Videobestanden Videos:- slechts afbeeldingen in de "Videos" map van "Mijn Bestanden" zullen worden gesynchroniseerd
- submappen worden niet gesynchroniseerd

4 Je iPhone synchroniseren: Sync All
Synchroniseren