Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzar Apple iPad amb Memotoo

Configuri el seu Apple iPad amb:
 o  o  o 
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes & La meva agendaAgenda / esdeveniments /TipsUse CalDAV to synchronize your calendar and tasks
1 Instal·lar amb App Store al seu iPad: Synthesis SyncML PRO
   synthesisSyncMLPro1

2 Configuri'l amb els següents paràmetres:
synthesisSyncMLPro2   synthesisSyncML3
Server / URL:http://sync.memotoo.com/syncml
oSSLSSL:https://sync.memotoo.com/syncml
Server Login / User:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Server Login / Password:La seva contrasenya
synthesisSyncML4   synthesisSyncMLPro3
La meva llibreta d'adreces Contacts / Server Path:contact
» Sincronitzar alguns grups Memotoo?
La meva agenda Calendar / Server Path:calendar
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només un període?

3 Sincronitzi el seu telèfon:
Sync