Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzar Apple iPad amb Memotoo

Configuri el seu Apple iPad amb:
 o  o  o 
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes /TipsUse CalDAV to synchronize your calendar and tasks
1 Instal·lar amb App Store al seu iPad: Synthesis SyncML Lite
   synthesisSyncML1

2 Configuri'l amb els següents paràmetres:
synthesisSyncML2   synthesisSyncML3
Server / URL:http://sync.memotoo.com/syncml
oSSLSSL:https://sync.memotoo.com/syncml
Server Login / User:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Server Login / Password:La seva contrasenya
synthesisSyncML4
La meva llibreta d'adreces Contacts / Server Path:contact
» Sincronitzar alguns grups Memotoo?

3 Sincronitzi el seu telèfon:
Sync