Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzar Apple iPad amb Memotoo

Sincronització possible:
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Les meves tasques Tasquesok
Fotos Fotosok
Vídeos Vídeosok
Configuri el seu Apple iPad amb:
 o  o  o 
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes /TipsUse CalDAV to synchronize your calendar and tasks
1 Vagi a Preferències i seleccioni Correu, Contactes, Agenda
iphone1

2 Seleccioni Afegir un compte...
iphone2

3 Seleccioni Altre
iphone3

4 Seleccioni Afegir un compte CardDAV
iphone4

5 Configuri'l amb els següents paràmetres:
iphone5
Server:SSLwebdav.memotoo.com:443
User name:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Password:La seva contrasenya
Description:Memotoo

6 Ara ja pot trobar els seus contactes a la llibreta d'adreces del seu iPad
ipad2