Telefonski imenik: [11] SMSPošlji SMS Skupina:
  Razvrsti padajoče Ime Razvrsti vzpenjajoče Razvrsti padajoče Priimek Razvrsti vzpenjajoče Razvrsti padajoče Domači telefon Razvrsti vzpenjajoče Razvrsti padajoče Domači mobilec Razvrsti vzpenjajoče Razvrsti padajoče Poslovni telefon Razvrsti vzpenjajoče Razvrsti padajoče Poslovni mobilec Razvrsti vzpenjajoče Razvrsti padajoče Drugi telefon Razvrsti vzpenjajoče Razvrsti padajoče Drugi mobilec Razvrsti vzpenjajoče
photo Phone+(91) 8081222333  Mobile+(91) 8081222333 SMS  Phone+(91) 8081222333  Mobile+(91) 8081222333 SMS  Phone+(91) 8081222333  Mobile+(91) 8081222333 SMS 
photo   Mobile+1876-77226663 SMS         
photo   Mobile+1-254-8774 SMS         
photo Phone+1-555-8827      Mobile+1 435-8537 SMS     
photo Phone+44-6622-665           
photo   Mobile+1 675 5322 SMS         
photo   Mobile+49 589 4775 SMS         
photo   Mobile+1-578-987 SMS         
photo Phone+49 763 9933           
photo   Mobile+86 64 83 2999 SMS         
photo Phone04-85-95-65-25  Mobile06-04-08-52-61 SMS         


Faks: [3] Skupina:
  Razvrsti padajoče Ime Razvrsti vzpenjajoče Razvrsti padajoče Priimek Razvrsti vzpenjajoče Razvrsti padajoče Domači faks Razvrsti vzpenjajoče Razvrsti padajoče Poslovni faks Razvrsti vzpenjajoče Razvrsti padajoče Drugi faks Razvrsti vzpenjajoče
photo     Fax(602) 740-4420 
    Fax+49 763 9931   
photo Fax04-74-52-14-36     


© 2001-2021 Memotoo - Pogoji uporabe - Zasebnost