Forhåndsvisning av nettside
Importer mine bokmerkerImporter mine bokmerker: Denne modulen gjør deg i stand til å importere bokmerker fra din nettleser inn i Memotoo fra enten bookmarks.html eller bookmarks.xml (XBEL format):

 • Om du bruker Internet ExplorerInternet Explorer (version 9.x / 10.x / 11.x):
  1Kjør IE, gå til "File" og trykk "Import and export...". Velg deretter "Export to a file", check "Favorites" og lagre denne filen på din harddisk
  2Deretter, velg filen med "Browse..." og klikk "Importer"

 • Om du bruker Internet ExplorerInternet Explorer (version 5.x / 6.x / 8.x):
  1Last ned denne programvaren: FavToolFavTool (46 Ko)
  2Kjør programmet FavTool, klikk "Save Favorites as Bookmarks", og lagre denne filen på din harddisk
  3Deretter, velg filen med "Browse..." og klikk "Importer"

 • Om du bruker Mozilla FirefoxMozilla Firefox:
  1Kjør Firefox, gå til "Bookmarks" og klikk "Manage Bookmarks...". Gå deretter til "File", klikk "Export..." og lagre denne filen på din harddisk
  2Deretter, velg filen med "Browse..." og klikk "Importer"

 • info Maksimum filstørrelse: 20 MB

   
  Eksporter mine bokmerkerEksporter mine bokmerker: Denne modulen gjør deg i stand til å eksportere bokmerkene fra Memotoo til din nettleser:

 • Om du bruker Internet ExplorerInternet Explorer (version 9.x / 10.x / 11.x):
  1Klikk "Eksporter mine bokmerker" (under)
  2Kjør IE, gå til "File" og trykk "Import and export...". Velg deretter "Import from a file", check "Favorites" og importer fil "bookmarks.html"

 • Om du bruker Internet ExplorerInternet Explorer (version 5.x / 6.x / 8.x):
  1Last ned denne programvaren: FavToolFavTool (46 Ko)
  2Klikk "Eksporter mine bokmerker" (under)
  3Kjør programmet FavTool, klikk "Import Bookmarks into Favorites", og velg filen "bookmarks.html"

 • Om du bruker Mozilla FirefoxMozilla Firefox:
  1Klikk "Eksporter mine bokmerker" (under)
  2Kjør Firefox, gå til "Bookmarks" og klikk "Manage Bookmarks...". Gå deretter til "File", klikk "Import...", velg "From file" og importer filen "bookmarks.html"

 • Tving koding av aksenter?