Memotoo sync all you want !

Search
LG KU990i Viewty

Sync LG with Memotoo

LG KU990i Viewty
Synchronization possible:
My Address Book Contactsok
My Calendar Calendar / eventsok
My Tasks Tasksok
Search
LG KU990i Viewty
LG KU990i Viewty
LG E970 (Optimus G)
LG E970 (Optimus G)
LG KT520
LG KT520
LG P500 (Optimus)
LG P500 (Optimus)
LG U880
LG U880
LG KG800
LG KG800
...