Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzar Windows Mobile amb Memotoo


Configuri el seu Windows Mobile amb:
 o  o  o 
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes & La meva agendaAgenda / esdeveniments & Les meves tasquesTasques
1 Anar a Settings
exchangeWindowsMobile1   exchangeWindowsMobile2

2 Seleccioni Email & Accounts
exchangeWindowsMobile3

3 Seleccioni Add an Account
exchangeWindowsMobile4

4 Seleccioni Advanced setup
exchangeWindowsMobile5

5 Configuri'l amb els següents paràmetres:
Email address:yourLogin@exchange.memotoo.com
Password:La seva contrasenya

6 Seleccioni Exchange ActiveSync

7 Configuri'l amb els següents paràmetres:
exchangeWindowsMobile6
Domain:memotoo.com
Server:exchange.memotoo.com

8 Sincronitzi el seu telèfon:
Sincronitzar