Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar
Windows Phone 8

Sincronitzar Windows Phone 8 amb Memotoo


 o  o 
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes & La meva agendaAgenda / esdeveniments
1 Instal·lar amb Windows store al seu Windows Phone: Synthesis SyncML STD

2 Configuri'l amb els següents paràmetres:
synthesisSyncML11
Server / URL:http://sync.memotoo.com/syncml
oSSLSSL:https://sync.memotoo.com/syncml
Server Login / User:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Server Login / Password:La seva contrasenya
La meva llibreta d'adreces Contacts / Server Path:contact
» Sincronitzar alguns grups Memotoo?
La meva agenda Calendar / Server Path:calendar
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només un període?

3 Sincronitzi el seu telèfon:
Sync
Veure també: