Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar
Windows Phone 10

Sincronitzar Windows Phone 10 amb Memotoo

Sincronització possible:
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Les meves tasques Tasquesok

 o  o 
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes & La meva agendaAgenda / esdeveniments & Les meves tasquesTasques
1 Anar a Settings
exchangeWindowsMobile1   exchangeWindowsMobile2

2 Seleccioni Email & Accounts
exchangeWindowsMobile3

3 Seleccioni Add an Account
exchangeWindowsMobile4

4 Seleccioni Advanced setup
exchangeWindowsMobile5

5 Configuri'l amb els següents paràmetres:
Email address:yourLogin@exchange.memotoo.com
Password:La seva contrasenya

6 Seleccioni Exchange ActiveSync

7 Configuri'l amb els següents paràmetres:
exchangeWindowsMobile6
Domain:memotoo.com
Server:exchange.memotoo.com

8 Sincronitzi el seu telèfon:
Sincronitzar
Veure també: