Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzi el seu telèfon Jolla Handy amb Memotoo

Jolla Handy Jolla
Sincronització possible:
Els meus favorits Favorits 
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Les meves tasques Tasques 
Les meves notes Notes 
Els meus SMS SMS 
Configuri el seu Jolla Handy amb:
 o 
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes
1 Anar a Settings > Accounts > Add Account
jolla_1

2 Seleccioni Memotoo
jolla_2

3 Configuri'l amb els següents paràmetres:
jolla_3
Username:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Password:La seva contrasenya

4 Ara ja pot trobar els seus contactes a la llibreta d'adreces del seu Jolla
Veure també: