Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar
Jolla Handy

Sincronitzar Jolla amb Memotoo

Sincronització possible:
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Configuri el seu Jolla Handy amb:
 o 
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes
1 Anar a Settings > Accounts > Add Account
jolla_1

2 Seleccioni Memotoo
jolla_2

3 Configuri'l amb els següents paràmetres:
jolla_3
Username:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Password:La seva contrasenya

4 Ara ja pot trobar els seus contactes a la llibreta d'adreces del seu Jolla
Veure també: