Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzi el seu telèfon Dell Axim X30 amb Memotoo

Dell Axim X30 Dell
Sincronització possible:
Els meus favorits Favorits 
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Les meves tasques Tasquesok
Les meves notes Notesok
Els meus SMS SMS 
Els meus documents Briefcaseok
Fotos Fotosok

Configuri el seu Dell Axim X30 amb:
 o  o  o 
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes & La meva agendaAgenda / esdeveniments & Les meves tasquesTasques &
Les meves notesNotes & Els meus documentsBriefcase & FotosFotos
infoThis plugin works only with Windows Mobile 5.x / 6.x » use Microsoft Exchange ActiveSync
1Descarregar el connector:
Pocket PC o directament amb el seu telèfon: https://www.memotoo.com/s/ppc.cab
o
SmartPhone o directament amb el seu telèfon: https://www.memotoo.com/s/sph.cab

2 Instal·li'l
funambolWindowsMobile1

3 Configuri'l amb els següents paràmetres:
funambolWindowsMobile2
Server location:http://sync.memotoo.com/syncml
oSSLSSL:https://sync.memotoo.com/syncml (Problemes SSL?)
Username:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Password:La seva contrasenya
funambolWindowsMobile3   funambolWindowsMobile4   funambolWindowsMobile5
La meva llibreta d'adreces Contacts:card
» Sincronitzar alguns grups Memotoo?
La meva agenda Calendar:scal
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només un període?
Les meves tasques Tasks:stask
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només les tasques no completades?
Les meves notes Notes:snote
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
Els meus documents Briefcase:briefcase
- només es sincronitzaran els fitxers < 2 MB
- només es sincronitzarà la carpeta "Briefcase" de "Els meus documents"
- les subcarpetes no es sincronitzaran
Fotos Pictures:picture
- només es sincronitzarà la carpeta "Pictures" de "Els meus documents"
- les subcarpetes no es sincronitzaran

4 Sincronitzi el seu telèfon