Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar
CalDAV

Sincronitzar CalDAV amb Memotoo

Sincronitzi la seva agenda i les seves tasques amb aquesta URL:
Sincronitzar algunes categories Memotoo?