Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar
Mac OS X

Sincronitzar Mac OS X amb Memotoo

Sincronització possible:
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Les meves tasques Tasquesok
Configuri el seu Mac OS X amb:
 i 
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes
1 Obri la llibreta d'adreces de seu Mac
Address Book

2 Vagi a Preferències... / Comptes i cliqui a
macAddressBook1

3 Configuri'l amb els següents paràmetres:
macAddressBook2
Account type:CardDAV
User name:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Password:La seva contrasenya
Server address:SSLwebdav.memotoo.com:443
 o https://username:password@webdav.memotoo.com/cardDAV/

4 Ara ja pot trobar els seus contactes a la llibreta d'adreces del seu Mac
macAddressBook3