Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar
Sincronització possible:
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Les meves tasques Tasquesok
Les meves notes Notesok
Els meus documents Fitxers & FotosFotos & VídeosVídeosok
Configuri el seu Outlook amb Funambol:
1 Descarregar el connector Funambol / OneMediaHub:
2 Instal·li'l
funambolOutlook1

3 Anar a Tools / Options

4 Configuri'l amb els següents paràmetres:
funambolOutlook2
Location:http://sync.memotoo.com/syncml
oSSLSSL:https://sync.memotoo.com/syncml
Username:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Password:La seva contrasenya
funambolOutlook3
La meva llibreta d'adreces Contacts / Remote name:contact
» Sincronitzar alguns grups Memotoo?
La meva agenda Calendar / Remote name:calendar
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només un període?
Les meves tasques Tasks / Remote name:task
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només les tasques no completades?
Les meves notes Notes / Remote name:note
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
Els meus documents Files / Remote name:file
- només es sincronitzaran els fitxers < 25 MB
- només es sincronitzarà la carpeta "Files" de "Els meus documents"
- les subcarpetes no es sincronitzaran
Fotos Pictures / Remote name:picture
- només es sincronitzarà la carpeta "Pictures" de "Els meus documents"
- les subcarpetes no es sincronitzaran
Vídeos Videos / Remote name:video
- només es sincronitzarà la carpeta "Videos" de "Els meus documents"
- les subcarpetes no es sincronitzaran

5 Sincronitzar
Sincronitzar
Alternatives per sincronitzar Memotoo i Outlook: