Funcionalitats » Consulti les seves dades des del seu telèfon mòbil


Vagi a la següent adreça amb el navegador o el seu telèfon mòbil, identifiquis i consulti les seves dades (llibreta d'adreces, agenda, tasques, notes i adreces d'interès)!


Adreça del servidor WAP m.memotoo.com MobilePantalla d'inici de sessió Llista de contactes que tenen número de telèfon Fitxa de contacte amb els seus números de telèfon Mostrar un mapa amb les adreces dels seus contactes! Veure les seves fotos!
Pantalla d'inici de sessió
WAP

Pantalla d'inici de sessió
XHTML
Llista de contactes que tenen número de telèfon
WAP

Llista de contactes que tenen número de telèfon
XHTML
Fitxa de contacte amb els seus números de telèfon
WAP

Fitxa de contacte amb els seus números de telèfon
XHTML


Mostrar un mapa amb les adreces dels seus contactes!
XHTML


Veure les seves fotos!
XHTML

© 2001-2023 Memotoo - Condicions d'ús - Política de confidencialitat