Funcionalitats » Accedeixi als seus contactes via un directori LDAP


n directori LDAP és un sistema per emmagatzemar dades al que es poden comunicar amb la majoria de clients de correu. Aquí, aquest sistema està simulat, de manera que podrà accedir a la seva llibreta d'adreces de Memotoo directament des del seu client de correu!

Amb Mozilla Thunderbird vostè pot accedir als seus contactes
Memotoo directament quan comenci a escriure una adreça de correu electrònic:
Accedeixi als seus contactes via un directori LDAP
» Mozilla Thunderbird us suggerirà les adreces de correu electrònic emmagatzemades a Memotoo!

Configuració:
 • Vagi a "Opcions" des del menú "Eines"

 • A "Redacció", marqui la casella "Servidor de directori" i cliqui a "Editar directoris..."
  ldapThunderbird1
 • Tot seguit, afegeixi el servidor de directori (completar amb els següents paràmetres)
  ldapThunderbird2
  Adreça del servidor LDAP ldap.memotoo.com
  Port 389
  Nom de la base / Base DN
  Cal que es connecti per tenir el nom de la base
 • Per comprovar si és correcte, escrigui un nou correu electrònic, comenci a escriure l'inici d'un nom o d'una adreça de correu d'algun dels seus contactes al camp "A:" i esperi's fins que Thunderbird mostri una llista de possibles contactes (això pot trigar uns segons).
  Accedeixi als seus contactes via un directori LDAP
  Si el text que escriu s'esdevé vermell, vol dir que Thunderbird no es pot connectat a Memotoo: comprovi la seva configuració a "Paràmetres del compte ..." amb la següent imatge:
  ldapThunderbird3

Busqui contactes emmagatzemats a Memotoo amb Outlook o Outlook
Express
directament amb la funció "Cercar contactes"!
Accedeixi als seus contactes via un directori LDAP

Configuració:
 • Anar a "Comptes" al menú "Eines"

 • Clicar a "Servidor de Directori" i cliacar a "Afegir"
  ldapOutlook3 o ldapOutlook1
 • Tot seguit, afegeixi el servidor de directori (completar amb els següents paràmetres)
  ldapOutlook4 o ldapOutlook2
  Adreça del servidor LDAP ldap.memotoo.com
  Port 389
  Nom de la base / Base DN
  Cal que es connecti per tenir el nom de la base
A l'aplicació de correu de Mac OS X, pot accedir als seus contactes
Memotoo directament quan comenci a escriure una adreça de correu electrònic:
Accedeixi als seus contactes via un directori LDAP
» L'aplicació li proposarà les adreces de correu emmagatzemades a Memotoo!

Configuració:
 • Obrir la llibreta d'adreces i anar a "Preferències" al menú "Llibreta d'adreces"
  ldapMacOS1
 • A "LDAP", a continuació, afegir el servidor de directori (completar amb els següents paràmetres)
  ldapMacOS2
  Adreça del servidor LDAP ldap.memotoo.com
  Port 389
  Nom de la base / Base DN
  Cal que es connecti per tenir el nom de la base
 • Per comprovar si funciona, escrigui un nom per buscar al motor de cerques de la llibreta d'adreces:
  ldapMacOS3

 
Configuracions a entrar a la seva aplicació de correu:
Adreça del servidor LDAP ldap.memotoo.com
Port 389
Nom de la base / Base DN
Cal que es connecti per tenir el nom de la base


info Si vol restringir la recerca a certs grups dels seus contactes, entri'ls a "Nom de la base / Base DN":
ou=groupe1,ou=groupe2,dc=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(reemplaci "grup1" i "grup2" pel nom dels seus grups de contactes)


info Impossible connectar al directori LDAP si fa servir un servidor intermediari (proxi) d'Internet

© 2001-2023 Memotoo - Condicions d'ús - Política de confidencialitat