Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzi el seu telèfon Samsung GT-i8350 (Omnia W) amb Memotoo

Samsung GT-i8350 (Omnia W) Samsung
Sincronització possible:
Els meus favorits Favorits 
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Les meves tasques Tasquesok
Les meves notes Notes 
Els meus SMS SMS 

Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes & La meva agendaAgenda / esdeveniments & Les meves tasquesTasques
1 Anar a Settings
exchangeWindowsMobile1   exchangeWindowsMobile2

2 Seleccioni Email & Accounts
exchangeWindowsMobile3

3 Seleccioni Add an Account
exchangeWindowsMobile4

4 Seleccioni Advanced setup
exchangeWindowsMobile5

5 Configuri'l amb els següents paràmetres:
Email address:yourLogin@exchange.memotoo.com
Password:La seva contrasenya

6 Seleccioni Exchange ActiveSync

7 Configuri'l amb els següents paràmetres:
exchangeWindowsMobile6
Domain:memotoo.com
Server:exchange.memotoo.com

8 Sincronitzi el seu telèfon:
Sincronitzar
Veure també: