Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzi el seu telèfon Palm Tungsten T5 amb Memotoo

Palm Tungsten T5 Palm
Sincronització possible:
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Les meves tasques Tasquesok
Les meves notes Notesok
Configuri el seu Palm Tungsten T5 amb:
 o  o 
1DescarregarDescarregar el connector: AndroidLink
Apple iPhoneLink
Windows Mobile SmartPhoneLink
Windows Mobile PocketPCLink
PalmOSLink
2 Instal·li'l
3 Configuri'l amb els següents paràmetres:
SyncML server Address (URL) http://sync.memotoo.com/syncml
  o SSLhttps://sync.memotoo.com/syncml
Username El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Password La seva contrasenya
La meva llibreta d'adrecesContacts
La meva agendaEvents
calendar
» Sincronitzar només un període?
Les meves tasquesTasks

synthesis1
PocketPC: Plug-in Synhthesis
synthesis2
PocketPC: Paràmetres de connexió amb Memotoo
synthesis3
PocketPC: Paràmetres de connexió amb Memotoo
synthesisSyncML1
iPhone: Install Synthesis SyncML with App Store
synthesisSyncML2
iPhone: Plug-in Synthesis
synthesisSyncML3
iPhone: Paràmetres de connexió amb Memotoo
synthesisSyncML4
iPhone: Paràmetres de sincronització amb Memotoo
synthesisSyncML6
Android: Paràmetres de connexió amb Memotoo