Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzi el seu telèfon Nokia 6682 amb Memotoo

Nokia 6682 Nokia
Sincronització possible:
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Les meves tasques Tasquesok
Les meves notes Notesok
arrowConfiguració manual de sincronització del telèfon
1 Obri l'aplicació de sincronització recorrent els següents menús: Connectivity » Sync
syncNokiaSymbianOs1

2 Select Options and then New sync profile

3 Configuri'l amb els següents paràmetres:
Adreça del servidor: http://sync.memotoo.com/syncml
oSSLSSL: https://sync.memotoo.com/syncml (Problemes SSL?)
Port: 80  oSSL443
Usuari: El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Contrasenya: La seva contrasenya
Server ID: memotoo
Server Version: 1.1
Name of the external database:
Els meus favorits Favorits bmark
La meva llibreta d'adreces Contactes contact
» Sincronitzar alguns grups Memotoo?
La meva agenda Agenda / esdeveniments + Les meves tasques Tasques caltask
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només un període?
» Sincronitzar només les tasques no completades?
Les meves notes Notes pnote
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
Els meus SMS SMS sms
» Sincronitzar només un període?
4 Sincronitzi el seu telèfon