Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzi el seu telèfon Nokia 3300 amb Memotoo

Nokia 3300 Nokia
Sincronització possible:
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Les meves tasques Tasquesok
Les meves notes Notesok
arrowConfiguració manual de sincronització del telèfon
1 Obri l'aplicació de sincronització recorrent els següents menús: Settings » Configuration » Personal configuration settings

2 Select Add or Options » Add new or Synchronization

3 Configuri'l amb els següents paràmetres:
Account name:Memotoo
Server address:http://sync.memotoo.com/syncml
oSSLSSL:https://sync.memotoo.com/syncml
User name:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Password:La seva contrasenya
La meva llibreta d'adreces Contacts database 
Database address:contact
» Sincronitzar alguns grups Memotoo?
User name:leave empty
Password:leave empty
La meva agenda Calendar database 
Database address:caltask
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només un període?
» Sincronitzar només les tasques no completades?
User name:leave empty
Password:leave empty
Les meves notes Notes database 
Database address:pnote
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
User name:leave empty
Password:leave empty


4 Sincronitzi el seu telèfon:
Settings » Sync and backup » Server Sync » select Server Sync » Options » Edit » select Sync settings » select Configuration » select Personal config