Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzi el seu telèfon BlackBerry 7280 amb Memotoo

BlackBerry 7280 BlackBerry
Sincronització possible:
Els meus favorits Favorits 
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Les meves tasques Tasquesok
Les meves notes Notesok
Els meus SMS SMS 
Els meus documents Fitxers & FotosFotos & VídeosVídeosok
Configuri el seu BlackBerry 7280 amb:
 o 
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes & La meva agendaAgenda / esdeveniments & Les meves tasquesTasques &
Les meves notesNotes & Els meus documentsFitxers & FotosFotos & VídeosVídeos
1Descarregar el connector:
 BlackBerry OS 6 or 7 o https://www.memotoo.com/s/bb6/sync.jad
 BlackBerry OS 4.7 or 5 o https://www.memotoo.com/s/bb47/sync.jad
 BlackBerry OS 4.5 or 4.6 o https://www.memotoo.com/s/bb45/sync.jad

2 Obri Funambol BlackBerry Sync
funambolBlackberry4

3 Cliqui a Already have an account?
funambolBlackberry5

4 Configuri'l amb els següents paràmetres:
funambolBlackberry1
USERNAME:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
PASSWORD:La seva contrasenya
SERVER URL:http://sync.memotoo.com/syncml
oSSLSSL:https://sync.memotoo.com/syncml (Problemes SSL?)
funambolBlackberry3   funambolBlackberry2
La meva llibreta d'adreces Contacts / Remote name:contact
» Sincronitzar alguns grups Memotoo?
La meva agenda Calendar / Remote name:calendar
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només un període?
Les meves tasques Tasks / Remote name:task
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només les tasques no completades?
Les meves notes Notes / Remote name:note
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
Els meus documents Files / Remote name:file
- només es sincronitzaran els fitxers < 25 MB
- només es sincronitzarà la carpeta "Files" de "Els meus documents"
- les subcarpetes no es sincronitzaran
Fotos Pictures / Remote name:picture
- només es sincronitzarà la carpeta "Pictures" de "Els meus documents"
- les subcarpetes no es sincronitzaran
Vídeos Videos / Remote name:video
- només es sincronitzarà la carpeta "Videos" de "Els meus documents"
- les subcarpetes no es sincronitzaran

5 Sincronitzi el seu telèfon
infoEspecifiqui sempre a Conservar les cites a l'aplicació Agenda. Si no, els esdeveniments passats s'esborraran...
funambolBlackberry6
Sincronitzar