Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar
Maemo

Sincronitzar Maemo amb Memotoo

Sincronització possible:
La meva llibreta d'adreces Contactesok
La meva agenda Agenda / esdevenimentsok
Les meves tasques Tasquesok
Les meves notes Notesok

Configuració manual de sincronització del telèfon:

How to synchronize Maemo with SyncEvolutionLink