Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar
iCalendar

Sincronitzar iCalendar amb Memotoo

Sincronització possible: La meva agendaAgenda / esdeveniments & Les meves tasquesTasques
Sincronitzi la seva agenda amb aquesta URL:
Cal que s'identifiqui o obri un compte per utilitzar Memotoo amb iCalendar