Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar
Skype

Sincronitzar Skype amb Memotoo

1.Descarregar el connector Synqit Microsoft WindowsWindows

2. Instal·li'l

3. Configuri'l amb els següents paràmetres:
syncSynqit1   syncSynqit2
Username:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Password:La seva contrasenya
syncSynqit4

4. Sincronitzar
syncSynqit3