Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar
Lotus Notes

Sincronitzar Lotus Notes amb Memotoo

Sorry the Nexthaus plugin for Lotus Notes is not supported by Nexthaus ...
1DescarregarDescarregar el connector NexthausLink
2 Instal·li'l
3 Configuri'l amb els següents paràmetres:
URL http://sync.memotoo.com/syncml
  o SSLhttps://sync.memotoo.com/syncml
User Name El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Password La seva contrasenya
La meva llibreta d'adrecesContacts / Server Folder
contact (Encoding: vCard 2.1)
La meva agendaCalendar / Server Folder
calendar (Encoding: vCalendar 1.0)
» Sincronitzar només un període?
Les meves tasquesTasks / Server Folder
Les meves notesNotes / Server Folder
note (Encoding: text/plain)
infoLes fotosphotodels seus contactes no es poden sincronitzar