Memotoo synchronizuj wszystko, co chcesz !

Szukaj

Sync your phone Samsung GT-i9192 (Galaxy S4 Mini Dual Sim) z Memotoo

Samsung GT-i9192 (Galaxy S4 Mini Dual Sim) Samsung
Synchronization possible:
Moje Zakładki Zakładkiok
Moja Książka Adresowa Kontaktyok
Mój Kalendarz Kalendarzok
Moja Lista Todo Lista zadańok
Moje Notatki Notatkiok
Moje SMS-y SMSok
Moje Pliki Pliki & PicturesPictures & VideosVideosok
Configure your Samsung GT-i9192 with:
 lub  lub 
Synchronization possible: Moja Książka AdresowaKontakty & Mój KalendarzKalendarz & Moja Lista TodoLista zadań &
Moje NotatkiNotatki & Moje PlikiPliki & PicturesPictures & VideosVideos
1Install with Play Store on your Android Memotoo sync lub Ściągnij
Google Play
infoYou must install Astrid Tasks (Local download) i OI Notepad app before install Memotoo sync to sync Tasks i Notes

2 Open Memotoo:
funambolAndroid5

3 Configure it with these settings:
funambolAndroid6
USERNAME:Twój login  Zajerestruj się
PASSWORD:Twoje hasło
infoThe connection is secured with SSLSSL
You can define the remote names of the database in Settings / Advanced / App Internals:
Moja Książka Adresowa Contacts / Remote name:card
» Sync some Memotoo groups?
Mój Kalendarz Calendar / Remote name:event
» Sync some Memotoo categories?
» Sync only one period?
Moja Lista Todo Tasks / Remote name:task
» Sync some Memotoo categories?
» Sync only uncompleted tasks?
infoYou must install Astrid Tasks (Local download) app before install Memotoo sync to sync "Tasks"
Moje Notatki Notes / Remote name:note
» Sync some Memotoo categories?
infoYou must install OI Notepad app before install Memotoo sync to sync "Notes"
Moje Pliki Files:- only file < 25 MB will be sync
- only the "Files" folder of "Moje Pliki" will be synced
- subfolder will not be synced
Pictures Pictures:- only the "Pictures" folder of "Moje Pliki" will be synced
- subfolder will not be synced
Videos Videos:- only the "Videos" folder of "Moje Pliki" will be synced
- subfolder will not be synced

4 Sync your phone: Sync All
Synchronizuj