Memotoo synchroniseer alles wat je wilt !

Zoeken

Synchroniseren Android met Memotoo

Synchronisatie mogelijk:
Mijn Favorieten Favorietenok
Mijn Adresboek Contactpersonenok
Mijn Agenda Agenda / afsprakenok
Mijn Taken Takenok
Mijn Notities Notitiesok
Mijn SMS SMSok
Mijn Bestanden Bestanden & AfbeeldingenAfbeeldingen & VideobestandenVideobestandenok
Schrijf je Android met:
 of  of 
Synchronisatie mogelijk: Mijn AdresboekContactpersonen & Mijn AgendaAgenda / afspraken & Mijn TakenTaken &
Mijn NotitiesNotities & Mijn BestandenBestanden & AfbeeldingenAfbeeldingen & VideobestandenVideobestanden
1Op je Android installeren via de Play Store Memotoo sync of Downloaden
Google Play
infoYou must install Astrid Tasks (Local download) en OI Notepad app before install Memotoo sync to sync Tasks en Notes

2 Open Memotoo:
funambolAndroid5

3 Gebruik deze instellingen:
funambolAndroid6
USERNAME:Je gebruikersnaam  Schrijf je in
PASSWORD:Je wachtwoord
infoDe verbinding is beveiligd met SSLSSL
You can define the remote names of the database in Settings / Advanced / App Internals:
Mijn Adresboek Contacts / Remote name:card
» Alleen geselecteerde Memotoo-groepen synchroniseren?
Mijn Agenda Calendar / Remote name:event
» Alleen geselecteerde Memotoo-categorieën synchroniseren?
» Een bepaalde periode synchroniseren?
Mijn Taken Tasks / Remote name:task
» Alleen geselecteerde Memotoo-categorieën synchroniseren?
» Alleen niet-voltooide taken synchroniseren?
infoYou must install Astrid Tasks (Local download) app before install Memotoo sync to sync "Tasks"
Mijn Notities Notes / Remote name:note
» Alleen geselecteerde Memotoo-categorieën synchroniseren?
infoYou must install OI Notepad app before install Memotoo sync to sync "Notes"
Mijn Bestanden Files:- slechts bestanden < 25 MB worden gesynchroniseerd
- slechts bestanden in de "Files" map en "Mijn Bestanden" worden gesynchroniseerd
- submappen worden niet gesynchroniseerd
Afbeeldingen Pictures:- slechts afbeeldingen in de "Pictures" map van "Mijn Bestanden" zullen worden gesynchroniseerd
- submappen worden niet gesynchroniseerd
Videobestanden Videos:- slechts afbeeldingen in de "Videos" map van "Mijn Bestanden" zullen worden gesynchroniseerd
- submappen worden niet gesynchroniseerd

4 Je iPhone synchroniseren: Sync All
Synchroniseren