Memotoo sync all you want !

Search
Nokia E65

Sync with Memotoo

Nokia E65
Synchronization possible:
My Bookmarks Bookmarksok
My Address Book Contactsok
My Calendar Calendar / eventsok
My Tasks Tasksok
My Notes Notesok
My SMS SMSok
Pictures Pictures » Install Funambol pluginok
Search
Nokia 920 (Lumia)
Nokia 920 (Lumia)
Nokia 800 (Lumia)
Nokia 800 (Lumia)
Nokia X5
Nokia X5
Nokia 3710 Fold
Nokia 3710 Fold
Nokia N96
Nokia N96
Nokia 208
Nokia 208
Nokia 3230
Nokia 3230
...