Ulož všechna svá data jedním kliknutím do souboru ZIP zip file


Tato data mohou být importována do Memotoo pokud některá vymažete.
infoHow to restore my data?    How to automatically backup my data?